ONS GELOOF

 

Info CGN - Noorse Broeders

 

De christelijke geloofgemeenschap CGN (Christelijke Gemeente Nederland) komt van oorsprong uit Noorwegen. De geloofsgemeenschap wordt daarom ook wel de "Noorse Broeders" genoemd. Wereldwijd kent deze geloofsgemeenschap zo’n 35.000 leden, verspreid over zo’n 60 landen.

 

Geschiedenis Noorse Broeders

 

De grondlegger van deze geloofsgemeenschap is Jezus Christus zelf. Alleen zijn, kort nadat de apostelen waren overleden, helaas leringen binnen de geloofsgemeenschap toegelaten die het geloof in een volkomen overwinning op de zonde hebben verdreven en waarbij de leiders zichzelf belangrijker vonden dan het leven dat Christus had geopenbaard. Dit heeft geleid tot veel scheuringen in de "moedergemeente", tot op de dag van vandaag, waardoor een levenskrachtige gemeente, zoals Jezus die voor ogen stond, bijna geheel is verdwenen. Door de eeuwen heen zullen - dat geloof ik - mensen geweest die dit geloof hebben gehad, maar niet in de vorm van een "gemeente", zoals de Noorse Broeders.

 

Aan het einde van de 19e eeuw kreeg Johan Oscar Smith (11 oktober 1871- 1 mei 1943) (opnieuw) licht over een leven van overwinning op de zonde en het leven van de gemeente als Lichaam van Christus. Hij was een onderofficier in de Noorse marine. Hij begon dit licht te verspreiden, maar ondervond van de traditionele kerken veel tegenstand. Na enige jaren vond hij enkelen, zoals zijn broer Aksel Smith, en later de broeders Aslaksen en Bratlie. Vanuit het kleine begin groeide opnieuw een geloofsgemeenschap op zoals Jezus die voor ogen had. In Noorwegen heette deze beweging "Smith's Venner" en in Nederland kreeg deze beweging de bijnaam "Noorse Broeders".

 

"Vanuit het kleine begin groeide opnieuw een geloofsgemeenschap op zoals Jezus die voor ogen had."

 

Vanaf het begin van de 20e eeuw werden huissamenkomsten gestart, eerst als groep rond Johan Oscar Smith. Doordat Johan Oscar Smith, in dienst van de marine, langs diverse kuststeden in Noorwegen voer, kreeg hij vele contacten en op deze manier ontstonden langs de Noorse kust diverse gemeenten. Tot 1950 waren er in de Scandinavische landen ongeveer 1.000 mensen. Aan het eind van de jaren vijftig van de 20e eeuw begon de broeders uit Noorwegen hun activiteiten uit te breiden naar de rest van Europa en in 1959 ontstond de eerste gemeente in Nederland, te weten in Almelo, mijn geboorteplaats. Op dit moment zijn er 10 gemeenten in Nederland met zo’n circa 2.000 mensen.

Leiding Noorse Broeders

 

De verantwoordelijkheid voor de gemeente wereldwijd ligt thans bij Kåre Johan Smith, een kleinzoon van J.O. Smith. Onder zijn leiding maakt onze geloofsgemeenschap een grote ontwikkeling door op velerlei gebieden (evangelisatie per satelliet, bouw van conferentiecentra en aankoop van terreinen die geschikt zijn om met gezinnen bijeen te zijn voor opbouw en ontspanning).

 

De "Noorse Broeders" houden geen ledenlijsten bij, waardoor het wat lastig is in te schatten om hoeveel mensen het gaat. De groei geschiedt voornamelijk van binnen uit, met kinderen die in deze geloofsgemeenschap zijn geboren. Een kernpunt van de geloofsgemeenschap is het scheppen van een veilige leefomgeving voor de kinderen en de jeugd. Het grootste gedeelte van de bezoekers van de bijeenkomsten bestaat uit jeugd en kinderen.

 

De geloofsgemeenschap heeft in Noorwegen een conferentiecentrum, genaamd Brunstad, en van daar uit is de beweging ook actief in andere landen. In Nederland ligt het conferentiecentrum in Stadskanaal, genaamd Pagedal, een voormalig bungalowpark. De exploitatie van deze conferentiecentra worden door merendeels vrijwilligers gerund.

 

De verkondiging

 

De kern van de verkondiging van de "Noorse Broeders" is de overwinning op alle bewuste zonde. De algemene christelijke leer dat Jezus "volkomen God en volkomen mens is" accepteert zij niet, want Hij deed bij zijn komst op aarde afstand van zijn "aan God gelijk zijn". Jezus wordt als mens gezien, met de natuur die de mensen na de zondeval kregen, of zoals de Bijbel dat zegt: Hij kreeg een vlees aan dat der zonde gelijk. Door dit vlees aan te nemen heeft Jezus, door de lusten en zonden die hij in zijn vlees tegen kwam te bestrijden en te overwinnen, zijn godgelijkheid teruggewonnen.

 

Als men tot geloof komt, kan men vergeving van de zonden krijgen. Zonde is hetzelfde als wetsovertreding, in dit geval overtreding van de wetten die God aan de mens heeft gegeven. Daarmee bedroeft de mens zijn Schepper. Het is echter niet de bedoeling dat men na de bekering doorgaat met zondigen. De leer is dat het mogelijk is om alles wat men weet dat verkeerd is te overwinnen. Men moet echter actief hetzelfde proces doorlopen dat Jezus doorliep en in de kracht van de Heilige Geest "het lichaam der zonde teniet doen".

 

De gemeente, het lichaam van Jezus, bestaat uit diegenen die hun leven in overwinning leven. Ze zijn "met Christus in zijn aardse lichaam" verenigd, en lijden zoals hij leed, door het vlees te kruisigen. Zodoende is het voor alle christenen mogelijk om hetzelfde offer te geven als Jezus gaf, door de eigen wil op te geven, en bestaat het lichaam van Jezus niet exclusief uit leden van de "Noorse Broeders" maar uit hen die in hun dagelijks leven Christus openbaren uit hun doen en laten.

Links over de Noorse broeders

 

Hieronder vindt u links naar de Nederlandstalige website van de "Noorse Broeders" (CGN Nederland) met interessante artikelen, al dan niet afkomstig van mensen uit de "Noorse Broeders".

INFO MEDIA CONTACT