INFO

Een heel gewoon gezin...

... maar dan iets groter.

 

De kinderen, 8 meisjes en 9 jongens, vormen met vader en moeder een warm en harmonieus gezin, maar ook een heel gewoon gezin, waar de jongens van ravotten houden en de meisjes de hele dag kunnen kletsen, en als het zo uitkomt, gebeurt dit ook andersom. Elkaar een beetje plagen en uitdagen, zeker als ze wat ouder zijn, gebeurt ook zoals in elk gewoon gezin. Gewoon leuke kinderen en lekkere pubers die veel speelkameraden in de buurt hebben, vrienden bij de vleet waardoor ons huis af en toe op een duiventil lijkt. Dit neemt alleen maar toe naarmate het aantal tieners ook toeneemt. Hoewel het altijd druk in zo'n gezin is, kunnen wij relaxed genieten van deze drukte en blij zijn als iedereen goed in zijn vel zit.

Respect

 

 

Het is voor ons - als ouders - belangrijk onze kinderen op te voeden in liefde en geborgenheid, maar ook dat zij respect voor anderen tonen en zich aan regels kunnen houden. De opvoeding is erop gericht dat onze kinderen in deze maatschappij goed kunnen functioneren, dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en een fatsoenlijke levenswijze hebben. Dat betekent dat wij grenzen stellen - wij zijn ouders en niet hun vrienden - zodat kinderen leren binnen de grenzen van het fatsoenlijke te blijven. Ook al zijn we met velen, spelen veel kinderen een muziekinstument of houden ze van muziek, wij willen geen geluidsoverlast veroorzaken in de omgeving waar wij wonen. En het blijkt mogelijk om dit op een gezellige en soms directe manier te communiceren.

Meer weten?

 

 

Als u wat meer wilt weten over onze achtergrond kunnen wij u van harte het artikel van "Ouders van nu" aanbevelen van augustus 1998. Dit artikel is natuurlijk gedateerd, maar omschrijft wel goed hoe het gezinsleven er voor ons uitzag met jonge kinderen. De tijden zijn nu wat veranderd, aangezien niet alle kinderen meer thuis wonen, en de jongste al naar de middelbare school gaat.

GELOOF

Wij zijn christenen en geloven in de Bijbel, als het woord van God. Indachtig de woorden van Jezus (in Joh. 17:21) zijn discipelen van Jezus één. Diverse kerkgenootschappen zijn in de loop der jaren ontstaan als gevolg van partijschappen en niet op grond van Gods woord. Aangezien partijschappen werken van het vlees zijn (Gal. 5:19-21) willen wij daaraan niet meedoen.

Voor ons is het voldoende gewoon christenen te zijn, mensen die Jezus willen navolgen op de nieuwe en levende weg (een praktisch christendom), die een lid van zijn Lichaam van Christus willen zijn. Wij komen regelmatig met gelijkgezinden samen in onze samenkomstzaal in Zuidschermer. Wij behoren tot de gemeente CGN (Christelijke Gemeente Nederland).

MEER WETEN OVER ONS GELOOF?
KLIK HIER!
KLIK!
HOME MEDIA CONTACT